Propietats

REISHI

Ganoderma lucidum

nom en català: Bolet de pipa

Indicat en cas de:
desequilibris del sistema nerviós, estrés, insomni, ansietat, depressió, fatiga, menopausa, al·lèrgies, malalties autoimmunes, inflamació crònica i endometriosi.

Antigament conegut com “el bolet de la immortalitat”.
·Nodreix el sistema nerviós
·Adaptogen
·Immunorregulador
·Tonificador cardiovascular
·Tonificador pulmonar
·Tonificador i protector hepàtic
·Antitumoral
·Ansiolític
·Antihistamínic
·Reductor de la tensió arterial

A un nivell espiritual, en la Medicina Tradicional Xinesa, el Reishi s’ha utilitzat des de temps antics per equilibrar i asserenar el SHEN, el nostre esperit.

HERICIUM

Hericium erinaceus

nom en català: Bolet carner

Indicat en cas de:
al·lèrgies, malalties del sistema digestiu (malaltia de Crohn, intoleràncies, reflux, gastritis),
malalties neurodegeneratives (demències, Parkinson, Alzheimer, baix nivell congnitiu).

·Regenerador de les mucoses intestinals
·Immunomodulador
·Regenerador de la mielina
·Potenciador de la regeneració neuronal
·Augmenta la plasticitat cerebral
·Neuroconnector
·Adaptogen
·Antiinflamatori
·Antitumoral
·Potent antioxidant

MAITAKE

Grifola frondosa

nom en català: Gírgola de castanyer

·Immunorregulador
·Antiviral
·Analgèsic
·Antiinflamatori
·Hipotensor
·Regulador de sucre en sang
·Prebiòtic i probiòtic

XIITAKE

Lentinula edodes

nom en català: Bolet de roure

Indicat en cas de:
candidiasi, manca de desig sexual, àcid úric, èczema, càncer, colesterol,
tractament de quimioteràpia, infeccions virals, hipertensió i obesitat.

·Immunorregulador
·Afrodisíac
·Antiviral
·Hepatoprotector
·Regulador hormonal
·Reductor del colesterol
·Alcalinitzant
·Antitumoral