Preguntes freqüents

Quina és la dosi diària recomanada?

La dosi diària que recomanem fer per observar resultats eficaços es de 20 gotes, dues vegades al dia. Deixant-les 20 segons sota la llengua per tal d’afavorir una millor absorció sublingual.

Quants dies de tractament em durara una ampolleta de 50ml?

Fent una dosi diària completa (1ml/20 gotes dues vegades al dia) l’extracte de 50ml serà la quantitat per 25 dies aproximadament de tractament.

Quan de temps es recomana prendre extractes de bolets medicinals?

Recomanem com a mínim prendre els extractes de bolets medicinals durant 3 mesos. Recordem que la consistència, per sobre de la quantitat, a l’hora de prendre l’extractes n’afavorirà els resultats.

Puc afegir les gotes a una beguda?

Recomanem per millors resultats, no diluir l’extracte ja que estarem diluint el principi actiu medicinal i la seva absorció es veurà reduïda. Però podem diluir les 20 gotes de cada presa, en uns 10ml d’aigua, deixant aquesta a la boca durant uns 20 segons per afavorir-ne l’absorció sublingual.

Puc combinar mes d’un extracte a la vegada?

Es poden combinar els dos extractes a la vegada, prenent mitja dosi diària de cada extracte.

Puc prendre els extractes Boscum si estic embarassada?

NO recomanem prendre els extractes en cas d’embaràs, ja que no hi ha dosi mínima d’alcohol que sigui garantida segura pel correcte desenvolupament de l’embrió.

Estic prenent medicació, puc prendre els extractes de bolets medicinals Boscum?

Abans recomanem SEMPRE consultar amb el vostre metge en cas de dubtes o en cas de prendre qualsevol medicació receptada prèviament pel vostre metge.

Quina es la millor hora del dia per prendre l’extracte de Reishi?

Recomanem prendre l’extracte de Reishi a partir de les 17h la primera dosi i abans d’anar a dormir la segona dosi.

Quina es la millor hora del dia per prendre l’extracte d’Hericium?

Recomanem prendre l’extracte d’Hericium a partir de les 8h la primera dosi i al migdia la segona dosi.

Quina es la millor hora del dia per prendre l’extracte Sinergia?

Recomanem prendre l’extracte d’Hericium a partir de les 8h la primera dosi i al migdia la segona dosi.

A partir de quina edat es poden prendre els extractes Boscum?

Els extractes Boscum son hidroalcohòlics, per tant recomanaríem prendre’ls a partir dels 18 anys, evitant-los en edat de creixement.

Es normal que la nova formulació tingui un gust molt mes fort que l’anterior formula?

La nova formulació al ser un extracte amb base hidroalcohòlica i un contingut de 7 vegades mes concentració de bolet medicinal comparat amb la formula anterior, podem percebre un gust molt mes fort que a l’anterior extracte glicerinat, que tenia un gust molt mes dolç, degut al contingut de glicerina.